Skibbyhøj

Værdier og målsætning

På Skibbyhøj handler og interagerer vi med hinanden og i relation med beboere og netværk med afsæt i Frederikssund Kommunes værdier:

  • Engagement – vi er engagerede i hinanden og i den fælles opgave med at sikre et fundament og skabe muligheder for et udviklende miljø som understøtter og styrker den enkelte og gruppen af beboeres proces med at komme sig og komme videre i livet.
  • Dygtighed – Vi vil være dygtige, så vi interesserer os for at udvikle os og er åbne for at lære nyt, samt anvende og dele vores viden i det daglige arbejde.
  • Samarbejde – vi samarbejder i rummelighed og ligeværdighed, og tager hensyn til hinanden. Vi taler med hinanden i en respektfuld , åben og anerkendende dialog. Alle har indflydelse og ret til at blive set og hørt.
  • Ordentlighed – Vi tager hensyn til hinanden og er ansvarlige. Vi respekterer hinandens forskelligheder og grænser. Vi er ordentlige i vores adfærd over for hinanden, og over for alle vi er i kontakt med på skrift og i tale.

Ledelsen på Skibbyhøj udviser tillid til medarbejderne, og gennem tydelighed, synlighed og åbenhed skaber rammer for at udvikle et arbejdsmiljø som understøtter beboernes og medarbejdernes trivsel og udvikling. Beboerne møder et tilbud som i alle handlinger understøtter håb og udvikling med fokus på fremtid for den enkelte.

På Skibbyhøj sikrer vi, at beboeren har indflydelse på eget liv og muligheder for at vælge. Vi skaber og udvikler rammer i dagligdagen, som understøtter og afspejler samfundet og at være (ung) voksen. Vi skaber mulighed for at beboeren kan finde og udvikle identitet, ressourcer og kompetencer til at blive agent i eget liv, defineret af beboeren selv.