Skibbyhøj
Social service

Velkommen til Skibbyhøj

Skibbyhøj er et midlertidigt botilbud for unge voksne mellem 18 og 35 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af psykiatriske lidelser og problemstillinger. Beboerne har, i en periode af deres liv, behov for omfattende støtte og træning til udvikling af færdigheder til at mestre en så selvstændig tilværelse som muligt. Tilbuddet tager udgangspunkt i og tilrettelægges efter den enkelte beboers motivation, ønsker og behov. Beboerne kommer typisk fra forældre, fra psykiatriske hospitaler,  botilbud for unge under 18 år eller fra egen bolig.

Kontakt og information

Skibbyhøj
Birkevej 6 A
4050 Skibby
Tlf: 47 35 22 88
Mail: Skibbyhoej@frederikssund.dk

Forstander
Trine Anker Larsen
Tlf: 40 21 61 80
Mail: akala@frederikssund.dk

Fødevarestyrelsens elite smiley